Passed

org.eclipse.virgo.nano.shutdown.ShutdownCommandParserTests.immediate

Took 0 ms.